Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

30/12/2014

Ngày 30/12/2014, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 3196/TB-TTCP về việc thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO