Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam

06/08/2014

Ngày 25 tháng 7 năm 2014 Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 1728/TB-TTCP về Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam.​

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO