Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bắc Kạn và kết quả thực hiện của chính quyền địa phương

22/01/2015

Ngày 22/01 Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 194/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bắc Kạn và kết quả thực hiện của chính quyền địa phương.

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO