Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/11/2014

Ngày 19/11/2014 Thanh tra Chính phủ ra Thông báo Kết luận thanh tra số 2834/TB-TTCP về việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Toàn văn Thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO