Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

01/06/2016

Ngày 30/5, Đoàn Công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Cà Mau để thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng chống tham nhũng (PCTN).

Theo Thông báo Kết luận số 1099/TB-TTCP ngày 18/5/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ, hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo thanh tra các cấp, ngành trực thuộc UBND tỉnh xây dựng và trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra, tổ chức thực hiện đúng quy định. Công tác thanh tra đột xuất theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp được thực hiện thường xuyên. 

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2012 đến ngày 30/6/2015, cơ quan thanh tra các cấp của tỉnh Cà Mau đã thực hiện 195 cuộc thanh tra hành chính; qua thanh tra phát hiện 131 đơn vị sai phạm với số tiền hơn 94 tỷ đồng và 10.285m2 đất. Cơ quan chức năng tỉnh kiến nghị và đã thu hồi cho ngân sách Nhà nước hơn 16 tỷ đồng và nhiều nghìn m2 đất; xử lý hành chính, chấn chỉnh trong công tác quản lý Nhà nước 101 tổ chức và 204 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 7 vụ, 30 đối tượng; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ 15 văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với thanh tra trách nhiệm, ngành Thanh tra đã triển khai 30 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN tại 87 đơn vị. Qua đó, đã phát hiện 41 đơn vị có sai phạm, kiến nghị kiểm điểm 41 tổ chức và 55 cá nhân. 

Cũng theo kết luận, đa số các cuộc thanh tra hành chính được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tiến hành đúng quy định về trình tự, thủ tục; tuy nhiên, vẫn còn nhiều cuộc thanh tra thực hiện không đúng quy trình, trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, thời gian báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra còn kéo dài, quá hạn, chất lượng chưa cao. 

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn nhấn mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo thực hiện các sở, ngành, đơn vị trực thuộc thực hiện pháp luật về thanh tra đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng cần nghiêm túc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân cũng như tập thể các đơn vị trực thuộc. 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho rằng, vấn đề tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC của công dân được xem là trách nhiệm hàng đầu đối với Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh. 

Để hạn chế thấp nhất các trường hợp KN, TC kéo dài vượt cấp, trước hết, Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan chức năng của tỉnh phải thực sự chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC của công dân. Không để xảy ra KN kéo dài mà nổi cộm là KN, TC về đất đai, những vụ việc tiêu cực, tham nhũng gây nên bức xúc trong nhân dân. Tỉnh xem xét, rà soát lại các quy định pháp luật, hướng dẫn, giải thích cho người dân thông hiểu quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người dân của người khiếu kiện, giải quyết tốt các chính sach an sinh - xã hội. Nếu thấy sai thì phải nghiêm túc sửa chữa khắc phục và kịp thời xử lý nghiêm nếu có TC đúng. 

Với vai trò, trách nhiệm của mình, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải khẳng định UBND tỉnh sẽ nghiêm túc rà soát để khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại thiếu sót, nhất là công tác tiếp dân, KN, TC… Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị trực thuộc sẽ rà soát đối chiếu lại từng mặt công tác để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay, thực hiện theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền của mình. Cơ quan Thanh tra tỉnh chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC của công dân, thực hiện tốt công tác PCTN.

                                      Theo Thanhtra.com.vn


VIDEO