Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra ngành Tài chính: Kiến nghị xử lý hàng chục tỷ đồng

17/01/2012

Năm 2011, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 112 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính trên 2.835,4 tỷ đồng với các vi phạm chủ yếu: Phản ánh thiếu chính xác nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước (NSNN) về các khoản thuế; tình trạng nợ đọng thuế, nợ đọng tiền sử dụng đất kéo dài với tỷ lệ lớn; chế độ ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp vẫn còn bất cập về đối tượng, thời gian hưởng ưu đãi; một số địa phương chậm ban hành giá tính thuế đối với tài nguyên; xây dựng dự toán thu - chi không sát với tình hình thực tế; vốn bố trí cho các dự án, công trình còn dàn trải, kéo dài; nhiều doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định trong việc đăng ký, kê khai, niêm yết giá; thủ trưởng một số đơn vị cho mượn trụ sở, mua xe ôtô vượt quá định mức, quản lý đất công thiếu chặt chẽ dẫn đến thất thoát, lãng phí…

Toàn ngành Thuế đã thực hiện 4.944 cuộc thanh tra; 33.636 cuộc kiểm tra tại doanh nghiệp; truy thu, phạt và truy hoàn 6.637 tỷ đồng; giảm lỗ 7.880 tỷ đồng; giảm khấu trừ 477 tỷ đồng; số thuế đã nộp qua thanh tra, kiểm tra là 3.362 tỷ đồng. Riêng, đối với công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, toàn ngành Thuế đã thực hiện 1.186 cuộc, phát hiện số tiền thuế phải truy thu là 6,1 tỷ đồng; đã nộp NSNN 3,7 tỷ đồng; phát hiện 328 cán bộ vi phạm (đã xử lý 300 trường hợp, trong đó kiểm điểm rút kinh nghiệm 282 trường hợp; khiển trách 12 trường hợp; cảnh cáo 4 trường hợp, hạ bậc lương 1 trường hợp, buộc thôi việc 1 trường hợp).

Cùng thời gian, Thanh tra Hải quan đã triển khai 315 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 433 đơn vị; kiến nghị truy thu 128 tỷ đồng; phát hiện xử lý kỷ luật 16 cán bộ, công chức do vi phạm kỷ luật ngành.

Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 87 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tổng số tiền nộp phạt vào NSNN là 6,97 tỷ đồng.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 300.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 30.054 khoản chi của 13.654 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán khoảng 250 tỷ đồng do chưa đủ điều kiện chi theo quy định.

Theo Báo Thanh tra

VIDEO