Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ tổ chức gặp mặt Ngày Pháp luật Việt Nam

10/11/2022

Ngày 9/11, Thanh tra Chính phủ tổ chức gặp mặt truyền thống Ngày pháp luật Việt Nam và tọa đàm “Xây dựng và tuyên truyền, phổ biến pháp luật”. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu có dịp ôn lại truyền thống Ngày Pháp luật và cho rằng ngày 9/11, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước và dân tộc ta, là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước. Với ý nghĩa đó, ngày này hằng năm được lấy làm Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày cũa người dân.

Đối với Thanh tra Chính phủ, trong những năm qua, Vụ Pháp chế đã tham mưu cho lãnh đạo TTCP làm tốt công tác pháp chế. Hằng năm, Vụ đã tham mưu xây dựng kế hoạch xây dựng thể chế củaTTCP; huy động các công chức và sự phối hợp của các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan và của các cơ quan có liên quan để tổ chức, triển khai việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chủ động tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Thanh tra.

Tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm chúc mừng các cán bộ làm công tác pháp chế sức khỏe và thành đạt, chúc cho công tác pháp chế nói chung và công tác pháp chế của TTCP nói riêng ngày càng pháp triển. Thay mặt Lãnh đạo TTCP, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác pháp chế của TTCP trong những năm qua.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm khẳng định, TTCP rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển công tác pháp luật, coi xây dựng pháp luật là tiền đề thắng lợi trên mọi mặt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Theo đó, Phó Tổng Thanh tra đề nghị, trong thời gian tới, sau khi Luật Thanh tra được thông qua và có hiệu lực, Vụ Pháp chế cùng các cục, vụ, đơn vị thực hiện công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể để xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành, đồng thời tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, một cách hiệu quả, thiết thực.


VIDEO