Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ tiếp dân định kỳ

03/11/2016

Thừa ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ, ngày 3/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã tiếp ông Vũ Đức Hòe đại diện các hộ dân tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hả Phòng liên quan đến việc thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư tại phường Đằng Giang và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2, giai đoạn 1do UBND quận Ngô Quyền làm chủ đầu tư. Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó C hủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tham dự.

Theo phản ảnh của công dân, tháng 12-2011, UBND TP Hải Phòng ra Thông báo 394 thu hồi trên 5 ha đất tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền để thực hiện khu tái định cư đường Đông Khê 2 và giao UBND quận Ngô Quyền được làm chủ đầu tư. Đồng thời, UBND quận đã ra quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường. N gày 18/5/2012 UBND quận Ngô Quyền có văn bản số 240/UBND-TNMT gửi UBND TP.Hải Phòng, đề nghị cho phép chủ đầu tư được áp dụng hỗ trợ bằng 40% giá đất ở trung bình của khu vực có các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi.

Phương án đền bù trên được UBND TP.Hải Phòng chấp thuận về mặt chủ trương và được người dân có đất bị thu hồi đồng tình. UBND TP.Hải Phòng đồng ý cho quận Ngô Quyền áp dụng hỗ trợ 40% là đúng quy định của pháp luật, đúng với tinh thần Luật Đất đai là áp dụng có lợi nhất cho người dân.

Tuy nhiên, khi thực hiện trả tiền đền bù cho người dân thì quận Ngô Quyền lại cắt xuống còn 20% (từ trên 1,4 triệu đồng xuống còn trên 700 ngàn đồng/m2). Việc làm này không được các hộ dân có đất thu hồi đồng ý vì quận tính sai mức hỗ trợ giá đất ở trung bình, đồng thời tính sót cả khoản hỗ trợ vượt hạn mức cho các hộ dân.

IMG_5519.jpg
Tại buổi tiếp dân, các công dân kiến nghị 7 nội dung liên quan đến việc điều chỉnh mức hộ trợ 20% theo giá đất ở trung bình lên 40%; đưa 3 vị trí 2, 3, 4 của tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, để xác định giá đất ở trung bình; hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường về đất vượt 5 lần hạn mức giao đất ở mới tại địa phương; kiến nghị UBND TP nâng mức giá đất nông nghiệp tại khu vực dự án; áp dụng đơn giá hỗ trợ với hệ số điều chỉnh K +1,7 để tính toán hộ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có công tôn tạo, san lấp trong quá trình khai thác, sử dụng đất; giải quyết chỗ ở tại chỗ cho những hộ có nhà trên đất nông nghiệp nhưng không còn nơi ở nào khác; tính toán bồi thường, hỗ trợ về đất trực tiếp cho những hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng sử dụng đất nông nghiệp.

Tại buổi tiếp dân, Phó Chủ tịch UBND TP Hả Phòng khẳng định: vụ việc này UBND TP đã tổ chức đối thoại nhiều lần và đã giao các các ban, ngành liên quan trả lời các kiến nghị của công dân. Về các kiến nghị của công dân thì vẫn có những vấn đề được xem xét nhưng phải căn cứ vào pháp luật. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến kiến nghi cuả công dân trên tinh thần tất cả dựa vào cơ sở pháp luật và làm cái gì có lợi cho nhân dân nhất.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh ghi nhận thái độ nghiêm túc của công dân cũng như các sở ban ngành liên quan trong buổi tiếp dân  và nhấn mạnh: Dự án đầu tư đường Đồng Khê là chủ trg đúng được nhân dân đồng tình cao, quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng  được các cấp, ngành quan tâm, và có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, việc hỗ trợ 40% giá đất trung bình trên toàn bộ diện tích đất là không phù hợp, nên công dân khiếu nại. Quá trình giải quyết khiếu nại kéo dài đến 4 năm; việc đối thoai với công dân có nhiều vấn đề, nên công dân tiếp khiếu.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh, việc giải quyết đều tuân thủ theo pháp luật, tuy nhiên, khi giải quyết cần xem lại tính lịch sử và cụ thể của vụ việc để giải quyết. Phó Tổng Thanh tra giao Chủ tịch UBND TP Hải Phòng rà soát lại nguồn gốc đất của các hộ dân khiếu nại; xem lại việc sử dụng đất để lập phương án bồi thường hỗ trợ đúng pháp luật, trong đó chú ý đến những trường hợp mua bán, chuyển nhượng trái pháp luật. Việc xác định giá đất ở, mức hỗ trợ, UBND TP cần căn cứ vào thực tế địa phương để lập phương án bồi thường hỗ trợ theo tinh thần đúng quy định của pháp luật, theo hướng có lợi cho người dân. UBND TP Hải Phòng cần rút kinh nghiệm trong việc giải quyết khiếu nại của công dân, cần bình tĩnh, kiên nhẫn và tăng cường đối thoại; cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để công dân đồng tình./.

                                            Hoàng Linh


VIDEO