Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc thực hiện KLTT tại Tổng công ty xuất nhập khẩu Việt Nam

14/04/2015

Ngày 13/4, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 2744/KL-TTCP ngày 11/12/2008 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc cổ phần hóa tại Tổng công ty xuất nhập khẩu Việt Nam. Tham dự công bố Quyết định có ông Đặng Khánh Toàn, Vụ trưởng, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex Nguyễn Thành Phương cùng đại diện các Bộ, ngành, đơn vị liên quan và các thành viên Tổ kiểm tra.

​Quyết định số 726/QĐ-TTCP ngày 03/4/2015 của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 2744/KL-TTCP ngày 11/12/2008 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc cổ phần hóa tại Tổng công ty xuất nhập khẩu Việt Nam. Thời gian kiểm tra 09 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra. Tổ kiểm tra gồm 03 thành viên do ông Hoàng Văn Ngọc, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, ông Đặng Khánh Toàn, Vụ trưởng, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra cho biết đây là cuộc kiểm tra theo quy định, không phải là đột xuất. Cuộc thanh tra tại Vinaconex được thực hiện từ năm 2008, sau khi có Kết luận của Thanh tra Chính phủ, Tổng công ty đã triển khai thực hiện Kết luận thanh tra, tuy nhiên để đảm bảo quá trình theo dõi, đôn đốc xử lý sau thanh tra đạt hiệu quả cao nhất, Thanh tra Chính phủ quyết định thành lập Tổ kiểm tra cùng Tổng công ty đánh giá việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành và những việc đã làm của Tổng công ty trong thời gian qua. Vụ trưởng Đặng Khánh Toàn hi vọng trong thời gian làm việc, Tổ kiểm tra cùng Tổng công ty sẽ có sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ đồng thời yêu cầu, sau khi kết thúc kiểm tra, Tổ có nhiệm vụ báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ những việc đã làm được, chưa làm được và những vấn đề còn vướng mắc của Tổng công ty để Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex Nguyễn Thành Phương yêu cầu Ban điều hành làm việc cùng Tổ với thái độ cầu thị, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu khi được yêu cầu. Những vấn đề Tổng công ty sơ xuất như Kết luận thanh tra nêu, Công ty đã nhận trách nhiệm với Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội và các bộ, ngành đồng thời, tiến hành sửa chữa, khắc phục. Ban điều hành lưu ý, vừa làm vừa rà soát, nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của Tổ kiểm tra./.

                                                                      Thanh Loan    


VIDEO