Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp báo thường kỳ Quý II năm 2015

23/07/2015

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đã chủ trì phiên họp báo thường kỳ Quý II về kết quả chủ yếu công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Trình bày về kết quả công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN 6 tháng đầu năm tại buổi họp báo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh cho biết, toàn ngành đã triển khai 2.842 cuộc thanh tra hành chính và 116.334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 268.251 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 11,2 nghìn tỷ đồng, 655,9 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 7,5 nghìn tỷ đồng. Đã thu hồi hơn 6,2 nghìn tỷ đồng và 514,9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 3,7 nghìn tỷ đồng, 141 ha đất; ban hành 106.562 quyết định xử phạt vi phạm đối với tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 1,8 nghìn tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 405 tập thể, 23 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 28 vụ, 76 đối tượng. 

Về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 190.012 lượt công dân đến KN,TC, kiến nghị, phản ánh, trình bày 86.004 vụ việc; tiếp nhận 111.797 đơn thư các loại. Qua phân loại có 71.350 đơn đủ điều kiện xử lý, ban hành hàng nghìn văn bản hướng dẫn công dân và chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Về giải quyết KN,TC, cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 16.362 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền (đạt 86,6%, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó Thanh tra Chính phủ kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý 31 vụ việc. Các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết 16.331 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 103,3 tỷ đồng, 11,4 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 1.039 người, kiến nghị xử lý hành chính 195 người (đã xử lý 124 người); chuyển cơ quan điều tra xử lý 6 vụ, 6 đối tượng.

Công tác PCTN, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCTN. Tiếp tục nghiên cứu đề nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách liên quan đến PCTN, nhất là hoàn thiện các quy định trong việc công khai minh bạch trong quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên; triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN làm cơ sở sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật PCTN; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động đối thoại, hợp tác quốc tế về PCTN, nhất là trong lĩnh vực tương trợ tư pháp nhằm tiếp thu những kinh nghiệm tốt và phù hợp của thế giới nâng cao hiệu quả công tác PCTN

Tại buổi họp báo, Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh cùng lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ đã trả lời các câu hỏi liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN được phóng viên các báo đề cập như: Những sai phạm tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị (HUD); một số nội dung liên quan đến đối tượng Giang Kim Đạt trong vụ án tham nhũng tại Vinashin; những nội dung liên quan đến cuộc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Hải Dương và kết quả công tác phối hợp với kiểm toán trong quá trình thực hiện tránh chồng chéo cũng như làm rõ những nội dung về kết quả công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và phòng chống tham nhũng trong 6 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Thanh Loan   


VIDEO