Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 10,11/2020

09/12/2020

Ngày 8/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban công tác tháng 10, 11/2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Trong tháng 10, 11/2020, các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ triển khai 1.019 việc, nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đồng thời chủ động triển khai 294 việc. Kết quả, đã hoàn thành 75,5% tổng số công việc triển khai, trong đó có 98,4% công việc hoàn thành đúng hạn.

Tính đến nay, các cục, vụ đã và đang triển khai 44/53 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; giám sát hoạt động 06 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị. Trong tháng 10, 11/2020, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 2.040 lượt người đến trình bày 703 vụ việc. Có 79 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 2.368 đơn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ tham mưu ban hành và tổ chức triển khai Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án xây dựng CSDL QG về kiểm soát tài sản, thu nhập; xây dựng báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019; tiếp tục xây dựng văn bản sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 1060/KH-TTCP  ngày 28/6/2019 của TTCP triển khai Luật PCTN năm 2018; hoàn thành Chuyên đề về PCTN trong 10 năm 2011-2020, phương hướng nhiệm vụ 10 năm 2021-2030 phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng,….

Phát biểu kết luận buổi họp giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh lại một số kết quả nổi bật Thanh tra Chính phủ đã đạt được trong tháng 10, 11/2020 như: Tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra, Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra diễn ra tốt đẹp; các công việc phục vụ cho các kỳ họp của Chính phủ và Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội cũng được chuẩn bị chu đáo.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra. Đồng thời, rà soát lại các vụ việc KNTC, trong đó một số vụ việc có khả năng nóng lên ở một số địa phương. Đặc biệt, phải chủ động chuẩn bị các phương án tiếp dân để xử lý các tình huống, phục vụ cho Đại hội Đảng toàn quốc.

Công tác PCTN, phải đôn đốc, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để sớm ban hành Quy chế về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Trước mắt, khi chưa có quy chế cần xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ có hướng dẫn tạm thời.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm khác, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị tiếp tục đề xuất về sửa đổi Luật Thanh tra, dự kiến tháng 5/2021 trình Chính phủ, tháng 7 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tháng 10/2021 trình Kỳ họp Quốc hội có ý kiến lần đầu; chuẩn bị công tác kiểm điểm, thi đua để tiến hành tổng kết năm 2020; phối hợp với Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc trong vấn đề tài chính./.

 


VIDEO