Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 1, tháng 2 năm 2021

18/03/2021

Ngày 18/03/2021, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban công tác tháng 1, tháng 2 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021. Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Trần Văn Minh, Bùi Ngọc Lam cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Trong tháng 1 và 2/2021, các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ triển khai 769 việc, nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đồng thời chủ động triển khai 257 việc. Kết quả, đã hoàn thành là 457 việc chiếm 60% tổng số công việc thực hiện trong tháng, trong đó có 99% công việc hoàn thành đúng hạn.

Tính đến nay, các cục, vụ tiếp tục thực hiện 31 cuộc thanh tra, trong đó đang thanh tra 09 cuộc, xây dựng và hoàn thiện kết luận thanh tra 22 cuộc; ban hành 02 kết luận thanh tra, 01 thông báo kết luận thanh tra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra việc thực hiện 03 kết luận thanh tra; ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch, thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Chính phủ và thông báo cho đối tượng thanh tra;

Về công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, trụ sở Tiếp Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 383 lượt người đến trình bày 177 vụ việc. Có 12 lượt đoàn đông người; tiếp nhận1062 đơn thư, đã xử lý 1000 đơn; rà soát, kết luận và báo cáo thủ tướng Chính phủ 04 vụ việc được giao; tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; chủ động phối hợp với Bộ Công an và các địa phương trong việc vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương trước, trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng cũng như trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), trình Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật PCTN năm 2018 và nghị định 130/2020/NĐ-CP; ban hành Kế hoạch 2265/KH-TTCP ngày 25/12/2020 triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018; xây dựng Kế hoạch của Tổng TTCP và Kế hoạch, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trục Chính phủ Trương Hòa Bình triển khai Chương trình công tác năm 2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; xây dựng Thông tư quy định chi tiết Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, hợp tác xã sau khi giữ chức vụ; tiếp tục xây dựng Kế hoạch hành động để triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; báo cáo Ban chỉ đạo trung ương về PCTN kết quả công tác PCTN Quý IV năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ Quý I năm 2021; triển khai kế hoạch, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi UNCAC; xây dựng báo cáo tổng kết UNCAC…

Phát biểu kết luận buổi họp giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh lại một số kết quả nổi bật Thanh tra Chính phủ đã đạt được trong tháng 1 và tháng 2 /2021

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra. Đồng thời, rà soát lại các vụ việc KNTC, trong đó một số vụ việc có khả năng nóng lên ở một số địa phương. Đặc biệt, phải chủ động chuẩn bị các phương án tiếp dân để xử lý các tình huống, phục vụ cho kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hội đồng đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Về một số nhiệm vụ trọng tâm khác, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị tiếp tục đề xuất về sửa đổi Luật Thanh tra, dự kiến tháng 5/2021 trình Chính phủ, tháng 7 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tháng 10/2021 trình Kỳ họp Quốc hội có ý kiến lần đầu; phối hợp với Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc trong vấn đề tài chính./.

 


VIDEO