Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ gặp mặt Ngày Pháp luật Việt Nam

06/11/2020

Ngày 06/11, Thanh tra Chính phủ tổ chức găp mặt Ngày Pháp luật Việt Nam và tọa đàm “Xây dựng Luật Thanh tra đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển”. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi tọa đàm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Đinh Văn Minh cho biết trong năm qua, công tác pháp chế của TTCP mặc dù có khối lượng công việc lớn nhưng đã quyết tâm, nỗ lực và đạt được nhiều kết quả nhất định. Đặc biệt, trong tháng 10 vừa qua, TTCP đã được Chính phủ thông qua 02 nghị định là Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật Khiếu nại và Nghị định kiểm soát tài sản thu nhập.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế nhấn mạnh, trong thời gian tới, công tác xây dựng thể chế có nhiều khó khăn, nhưng tin rằng với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, công tác pháp chế ngày càng được đẩy mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của TTCP và của toàn ngành Thanh tra, đặc biệt là trong việc đưa ra những định hướng, ý kiến góp phần hoàn chỉnh Luật Thanh tra sửa đổi.

Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá rất cao kết quả của công tác pháp chế trong những năm qua của TTCP. Đồng thời khẳng định, công tác xây dựng thể chế ngành thanh tra ngày càng hoàn thiện, việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục và bài bản; hoạt động thẩm định văn bản pháp luật cũng được thực hiện đều đặn, thường xuyên; văn bản đạt chất lượng, hiệu quả, khả thi.

Việc rà soát, hệ thông hóa pháp luật là một lĩnh vực quan trọng cũng được TTCP quan tâm thực hiện. Một số văn bản, quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo, lạc hậu được xem xét hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, qua đó góp phần hoàn thiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Về việc xây dựng Luật Thanh tra sửa đổi, các đại biểu cũng cho rằng từ khi có Luật Thanh tra thì hệ thống phân cấp nhà nước, cải cách hành chính nhà nước được phân biệt rất rõ. Tuy nhiên, khi làm Luật cần lưu ý, hệ thống luật phải sửa đổi bổ sung theo sự phát triển của kinh tế xã hội. Đồng thời, trong Luật Thanh tra sửa đổi cần bổ sung khái niệm và phân biệt rõ thế nào là thanh tra, thế nào là giảm sát, thế nào là kiểm tra. Xã hội phát triển đến đâu thì thanh tra, kiểm tra, giám sát phát triển đến đó.

Kết luận buổi tọa đàm, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh chúc mừng các cán bộ làm công tác pháp chế sức khỏe và thành đạt, chúc cho công tác pháp chế nói chung và công tác pháp chế TTCP nói riêng ngày càng pháp triển. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu về việc xây dựng Luật Thanh tra đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển

Phó Tổng Thanh tra cho rằng, công tác pháp chế muốn đạt được chất lượng, hiệu quả thì phải luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Thanh tra, sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của cán bộ làm công tác pháp chế và cần phải khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của mỗi các nhân, phát huy tính chủ động, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong điều kiện mới. Phó Tổng Thanh tra cho rằng, việc xây dựng Luật Thanh tra đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển đảm bảo đúng nguyên tắc, hoạt động thanh tra minh bạch; thực hiện theo trình tự thủ tục chặt chẽ. Vì vậy, Phó Tổng Thanh tra hi vọng, những người làm công tác pháp chế cả trong và ngoài ngành Thanh tra tiếp tục hỗ trợ phối hợp với TTCP để trình Chính phủ một thể chế pháp Luật thanh tra sửa đổi hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước.


VIDEO