Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Hải Dương

16/12/2021

Ngày 15/12, tại Trụ sở UBND tỉnh Hải Dương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Dự buổi công bố quyết định có ông Triệu Thế Hùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Đoàn thanh tra cùng đại diện Lãnh đạo sở, ngành liên quan của tỉnh.

Quyết định số 659/QĐ-TTCP ngày 3/12/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ, thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên).

Đoàn Thanh tra gồm 10 thành viên do do ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I, TTCP làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra 70 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố, không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.

 

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 đã được Tổng TTCP phê duyệt. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Trong quá trình làm việc đảm bảo khách quan, công tâm, chủ động phối hợp tốt với các địa phương, đơn vị có liên quan, đồng thời chấp hành tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm đề nghị  nghị lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung báo cáo theo đề cương, phối hợp tốt với đoàn thanh tra trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.


 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định, UBND tỉnh Hải Dương nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra số 659/QĐ - TTCP của Tổng Thanh tra. Chủ tịch UBND Triệu Thế Hùng chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Giao Thanh tra tỉnh Hải Dương làm đầu mối chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành cung cấp tài liệu cho Đoàn thanh tra trong quá trình Đoàn làm việc tại địa phương. Chủ tịch tỉnh Hải Dương cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh phối hợp chặt chẽ để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn đối với thành viên Đoàn thanh tra và các đơn vị Đoàn đến làm việc.


VIDEO