Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn

24/08/2023

Ngày 23/8, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra số 1782/KL - TTCP về thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế cung cấp cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Quý Phương cùng đại diện các đơn vị có liên quan.

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Nguyễn Tất Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cục II, Thanh tra Chính phủ, Trưởng Đoàn thanh tra đã trình bày toàn văn nội dung của Kết luận thanh tra số 1782/KL-TTCP ngày 04/08/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ tiếp thu toàn bộ nội dung của Kết luận thanh tra, ý kiến của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Đồng thời, Bộ sẽ có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện Kết luận và gửi báo cáo kết quả về TTCP để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, việc công bố Kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật, đồng thời nhấn mạnh, đây là cuộc thanh tra đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy ghi nhận những nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án cũng như 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế đã có nhiều cố gắng và quan tâm thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng, cung cấp vật tư thực hiện Dự án tuy nhiên, quá trình thực hiện không tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, UBND các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra trong thời gian sớm nhất theo đúng yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo.

 


VIDEO