Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tăng cường công tác phối hợp giữa UBTWMTTQ Việt Nam với Thanh tra Chính phủ

15/09/2017

Ngày 14/9, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cùng lãnh đạo Ban tiếp công dân TW, Trung tâm Thông tin đã có buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTWMTTQ) Việt Nam về việc phối hợp giữa 2 cơ quan trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như việc sử dụng phần mền cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Phó Chủ Tịch UBTWMTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ủy ban TW MTTQVN tham dự.

Từ năm 2015, sau khi TTCP và  UBTWMTTQ Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như thống nhất bố trí điểm tiếp công dân của UBTWMTTQ Việt Nam tại Trụ sở Tiếp công dân TƯ, tình hình an ninh, trật tự tại khu vực Tràng Thi được kiểm soát, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của UBTWMTTQ Việt Nam cũng hạn chế được sự chồng chèo, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lĩnh vực công tác này; công tác phối hợp giữa thường trực tiếp công dân của Mặt trận tại Trụ sở cũng đã góp phần giải tỏa những vụ việc đông người bức xúc, hạn chế diễn biến phức tạp; công tác xử lý đơn thư đã khai thác chung dữ liệu với TTCP tại Trụ sở nên hạn chế được việc chuyển đơn “lòng vòng”. Nhìn chung, công tác phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư giữa TTCP và UBTWMTTQ Việt Nam đã đạt được hiệu quả như mong muốn của lãnh đạo 2 cơ quan, hạn chế được việc chuyển đơn lòng vòng.

Kết thúc buổi làm việt, Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị TTCP cho UBTWMTTQ Việt Nam được sử dụng chung phần mền cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; tổ chức sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp số 01 ngày 25/11/2014 giữa TTCP và UBTWMTTQ Việt Nam về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; UBTWMTTQ Việt Nam sẽ tích cực tham gia vào việc góp ý việc xây dựng 2 bộ luật do TTCP chủ trì là Luật Tố Cáo (sửa đổi) và Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi).

 

Đăng Khoa 


VIDEO