Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 67 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

18/01/2022

Ngày 17/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 67 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO