Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định V/v tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

24/11/2020

Ngày 03/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 679/QĐ-TTCP về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 41 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO