Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình làm việc với Cục III về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

31/07/2014

Chiều 30/7/2014, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Cục III về kết quả thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với công tác quản lý sử dụng đất, đầu tư xây dựng hạ tầng của tỉnh Đồng Nai, cũng như đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số tỉnh, thành phía Nam.

Báo cáo về kết quả thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tình hình thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng cho biết: Đối với kết luận số 65 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý sử dụng đất tại Đồng Nai khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 50 tỷ về kho bạc nhà nước. Từ kết quả kiểm tra, Cục III kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chuyển trước 40 tỷ vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, các kết luận thanh tra về DA Khu du lịch Sơn Tiên, Quốc lộ 51 cũng đang từng bước thực hiện. Một số quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân còn chậm thực hiện. 
Cho ý kiến về vấn đề này, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình khẳng định: Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra tại tỉnh Đồng Nai đã xác định thời kỳ từ 2010 – 2012 nên Cục III cần điều chỉnh lại một phần báo cáo để làm rõ hơn kết quả, cũng như vướng mắc để trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tại phần kiến nghị cần yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phải tiếp tục thu hồi tài sản cho ngân sách; có biện pháp thực hiện những quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật để giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến những vướng mắc trong thực hiện kết luận thanh tra. 
Đối với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh liên quan đến chính sách nhà đất, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình yêu cầu Cục trưởng Cục III nhanh chóng tiến hành rà soát khiếu nại về đất nông- lâm trường tại 2 huyện: Tân Châu, Tân Biên; chủ động làm viêc với UBND tỉnh Tây Ninh về chủ trương giải quyết khiếu nại Dự án Phước Đông - Bời Lời, tổ chức công khai cho nhân dân nhằm hạn chế tình trạng công dân đang khiếu nại vượt cấp tại Ban Tiếp công dân Trung ương. Trên cơ sở lắng nghe báo cáo xác minh của Cục III một số vụ việc khiếu nại kéo dài khác, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đề nghị mời các Bộ ngành có liên quan cùng Chủ tịch UBND các tỉnh thành phía Nam tham gia làm việc để thống nhất hướng giải quyết đúng pháp luật, phù hơp thực tiễn, hạn chế tiếp khiếu. Quan điểm là cần phải phát huy vai trò của người đứng đầu các tỉnh thành trong đối thoại, tiếp xúc với công dân để tạo sự đồng thuận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình cùng Cục III tiếp công dân tại số 35 Hồ Học LãmPhó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình cùng Cục III tiếp công dân tại số 35 Hồ Học Lãm
 
 
                                                                                      Khoa Giang   

VIDEO