Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phiên họp toàn thể lần thứ 8 của UBPL (Quốc Hội) thông qua báo cáo công tác khiếu nại, tố cáo năm 2017 của Chính phủ

28/09/2017

Chiều 27/8, tại TP Nha Trang, Uỷ Ban Pháp Luật (Quốc Hội) đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8, báo cáo đánh giá công tác khiếu nại tố cáo năm 2017. Chủ trì phiên họp có ông Phan Văn Sáu, Uỷ viên trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiện UBPL (Quốc Hội).

Phiên họp, đã thông qua báo cáo công tác khiếu nại, tố cáo năm 2017 của Chính phủ. Theo báo cáo, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân từ cuối năm 2016 đến nay nhìn chung có giảm, tuy nhiên lại diễn biến phức tạp và gay gắt. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp đông người chủ yếu thuộc các lĩnh vực đất đai, trong đó có nhiều vụ việc đã được nhiều cơ quan giải quyết nhưng công dân không đồng ý, tiếp tục khiếu nại với thái động bức xúc. Đáng chú ý là một số thế lực thù địch và cơ hội chính trị đã lợi dụng tình hình khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động công dân tụ tập đông người, hoặc có hành vi quá khích biểu tình, chống đối, làm ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ, nhân dân.

Năm 2017 cả nước phát sịnh 57.983 đơn khiếu nại, 15.555 đơn tố cáo. Nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỉ lệ 62,3%, chủ yếu tố cáo cán bộ, công chức vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội; Tố cáo lĩnh vực tư pháp 4,8% chủ yếu tố cáo các cơ quan tiến hành, tố tụng thiếu khách quan trong giải quyết các vụ án; Tố cáo công chức có hành vi tham nhũng chiếm 5,1%.

Cũng trong năm 2017, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 352.102 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh, giảm 8,5 % so với năm 2016; có 4.621 vụ khiếu nại đông người (tăng 10,2% so với năm 2016). Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân trung ương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Theo đó, đã tiếp 16.123 lượt công dân với 5.115 vụ việc. Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở đối với 5 vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người.

Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết xong 3.455/4.152 vụ khiếu nại (đạt tỉ lệ 83%); giải quyết 2.250/2.170 vụ tố cáo (đạt tỉ lệ 71%). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ quan hành chính nhà nước đã kiến nghị đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 15,4 tỷ đồng, 17,1 ha đất, bảo vệ quyền lợi cho 565 tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý hành chính 359 người.

Cũng tại phiên họp nhiều đại biểu thuộc UBPL (Quốc Hội), UBMTTQ Việt Nam đã đưa ra những ý kiến phản biện, xây dựng đóng góp hữu ích.

Đại biểu Ngô Xích Thực, Phó Chủ tịch UBTUMTTQ Việt Nam cho rằng: các cơ quan phải quan tâm đến phản kháng của người dân khi giải quyết khiếu nại như thế nào?. Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường không thỏa đáng, chậm giải quyết khiến người dân bức xúc; công tác xử lý cán bộ sai phạm, ngoài xử lý kỷ luật theo quy định thì cán bộ làm sai phải đứng ra nhận lỗi trước dân, không được né tránh trách nhiệm; những trường hợp khiếu nại đông người phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu từng địa phương…/.
 

PV


VIDEO