Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiểm tra việc thực hiện kết luận Thanh tra tại Vĩnh Phúc

16/05/2017

​Ngày 10/05/2017, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tại tỉnh Vĩnh Phúc. Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh Vĩnh Phúc dự buổi công bố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có lien quan của TP Hà Nội.

Theo Quyết định số 1017/QĐ-TTCP ngày 03/05/2017, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP, ngày 17/05/2016 của Tổng thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị của tỉnh Vĩnh Phúc (thời kỳ 2001-2010) và ý kiến chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ; Thời gian tiến hành kiểm tra trong 10 ngày làm việc thực tế (không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định; Tổ kiểm tra do ông Hoàng Đức Quỳnh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng..

Tại buổi công bố, đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo sơ bộ kết quả việc thực hiện Kết luận số 1203 của Thanh tra Chính phủ cũng như những khó khăn, vướng mắc và một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Vĩnh Phúc.. Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện xong 12/16 nội dung của Kết luận thanh tra số 1203. Tuy nhiên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang còn một số tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra. 

PV

VIDEO