Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 539/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ

27/06/2022

Ngày 27/06, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì công bố quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát việc thực hiện Kết luận thanh tra số 539/KL – TTCP ngày 10/04/2020 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra toàn diện Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có đại diện Lãnh đạo Bộ Công thương, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Theo quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổ kiểm tra của Thanh tra Chính phủ có 3 thành viên do ông Dương Văn Phấn, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm tổ trưởng; thời gian kiểm tra là 10 ngày làm việc thực tế.    


VIDEO