Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp với Bộ, ngành, địa phương về tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại một số địa phương

21/03/2018

Ngày 21/3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã họp với một số Bộ, ngành, địa phương về tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại một số địa phương.

Tại cuộc họp, các địa phương đã tham gia ý kiến thảo luận các nội dung như lợi ích từ những dự án mang lại cho địa phương và các kiến nghị rất cụ thể của địa phương. Theo đó, một số ý kiến cho rằng cần thiết bổ sung các quy định về trình tự thủ tục về cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định rõ về tiền và tài sản trên đất. Quy định cụ thể trình tự, thủ tục cấp phép đầu tư, xác định cơ quan chủ quản trong cấp phép, xây dựng. Trong lĩnh vực tài chính cần bổ sung các quy định cụ thể về thuê giá đất ở …
Về nội dung đất ở hình thành trong khu du lịch được đề cập trong quy hoạch có hạn chế, trong đó, tất cả các dịch vụ do nhà đầu tư cung cấp; việc xin phép xây dựng phải tuân thủ theo Hồ sơ xây dựng đã được phê duyệt; đối với người được sử dụng không được quyền được làm thay đổi tính chất căn hộ; quy định chủ đầu tư phải có trách nhiệm quản lý các căn hộ theo đúng quy hoạch.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh hoan nghênh, cảm ơn các địa phương, bộ ngành đã tham gia ý kiến để TTCP có tham mưu khách quan, đúng đắn nhất với Chính phủ về vấn đề này. Thực tế cho thấy, nhiều địa phương có nhiều cố gắng giải quyết nhu cầu phát triển của địa phương, khai thác thế mạnh về du lịch. Nhiều nhà đầu tư cũng tâm huyết, đầu tư. Đến nay, các dự án quản lý tương đối tốt mang lại sự thu hút đầu tư rất tốt góp phần phát triển du lịch.

TTCP kiến nghị Thủ tướng CP trong công tác thanh tra nhưng không kiến nghị theo hướng làm chững lại sự phát triển và đặc biệt ko gây phiền hà cho các nhà đầu tư đã đầu tư chính thức và không gây hoang mang cho các nhà đầu tư thứ cấp. Với các Bộ, ngành Trung ương, đề nghị các Bộ, ngành khẩn trương trình Chính phủ bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý cho vấn đề này./.

VIDEO