Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp về kế hoạch phối hợp với các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân TW

28/10/2015

Chiều ngày 27/10/2015, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hanh đã chủ trì buổi họp về kế hoạch phối hợp với các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân TW về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã báo cáo kết quả thực hiện và những tồn tại khó khăn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thời gian qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được triển khai khá đồng bộ, tuy nhiên tình hình công dân vẫn tiếp tục khiếu nại tới Trụ sở của Trung ương tăng lên, diễn biến phức tạp; các đoàn đông người có chiều hướng gia tăng, tính chất các đoàn bức xúc, mang nhiều hình thái, màu sắc kể cả có tổ chức, có chỉ đạo. Do đó, đòi hỏi các cơ quan tiếp công dân phải tập trung hết sức cao độ để làm tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian trước và trong Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Thanh tra Chính phủ phối hợp, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân và lợi ích của Nhà nước, tuân thủ quy định của pháp luật, nhằm phục vụ tốt yêu cầu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Do đó, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương Thanh tra Chính phủ cần chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức giải quyết kịp thời, có hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại địa phương, cơ sở; Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng giải quyết kịp thời, chính xác các khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự và các công việc phục vụ đại hội Đảng các cấp khi được giao.

 Về kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội, mục đích là nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền KN, TC của công dân theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài đến Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội. Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân giữa TTCP với Bộ Công an,UBND TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước; các Ban, ngành của Trung ương và các địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan tiếp công dân trong việc góp ý về các hình thức, biện pháp tiếp công dân và chia sẻ những khó khăn, vất vả trong công tác tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, cũng như trong các kỳ họp của Quốc hội của các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhận định, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân luôn nóng, bức xúc, phức tạp, có nguyên nhân do thế lực thù địch kích động. Tuy nhiên, tình hình vẫn kiểm soát được và đảm bảo được trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị. Trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đề nghị các lãnh đạo các cục địa bàn khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể trên địa bàn được giao quản lý Nhà nước về công tác khiếu nại, tố cáo. Trong kế hoạch phải đặt ra hai nội dung là tình hình, dự báo và kế hoạch chi tiết triển khai. Đồng thời, phải xử lý dứt điểm được các vụ việc theo Kế hoạch 1130;  thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 2100; tổ chức đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có kết luận; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu địa phương.

Phó Tổng Thanh tra cũng đề nghị Văn phòng xem xét đề xuất, đề nghị của Ban Tiếp công dân Trung ương về trang thiết bị cần thiết để đảm bảo an toàn, phục vụ cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Ban Tiếp công dân Trung ương cần phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp thành lập các tổ công tác đi kiểm tra địa phương và tập trung kiểm tra các địa phương có nhiều khiếu nại, tố cáo phức tạp; đề nghị mời các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước; các cơ quan tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân phải phối hợp hơn nữa với vai trò tiếp công dân của mình./.

Hoàng Linh​     


VIDEO