Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

09/10/2015

Chiều ngày 8/10/2015, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã chủ trì buổi họp về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Dự họp có Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp, đại diện lãnh đạo Cục I, II, III và Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp.

Xác định công tác tiếp công dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Tiếp công dân đã quán triệt nâng cao hiệu quả và trách nhiệm tiếp công dân, thực hiện nghiêm kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội. Bên cạnh đó, Ban Tiếp công dân đã phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối với những trường hợp công dân lợi dụng quyền KN,TC để gây rối trật tự an ninh. Ban Tiếp công dân cũng đã phối hợp với các cục địa bàn thuộc TTCP, Ban Tiếp công dân các tỉnh, thành phố nắm tình hình để kiến nghị kịp thời cấp thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm và thực hiện rà soát danh sách 507 vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương từ tháng 9/2013 đến nay. 

Tại cuộc họp, các cục địa bàn đã báo cáo các vụ việc phức tạp còn tồn đọng, các vấn đề còn vướng mắc và thảo luận các phương án giải quyết, khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh yêu cầu các cục địa bàn rà soát, báo cáo lại từng vụ việc còn tồn đọng gây bức xúc theo Kế hoạch 1130 /KH-TTCP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài, Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài và danh sách các vụ việc phối hợp giải quyết với Bộ Công an; tình hình khiếu nại của công dân tại địa bàn  quản lý, đề xuất biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, Ban Tiếp công dân sớm hoàn thành báo cáo tình hình KN, TC của công dân ở các địa phương hiện nay và kế hoạch chuẩn bị cho cuộc họp với Ban Dân nguyện Trung ương. Chậm nhất ngày 13/10, các cục địa bàn gửi báo cáo về Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp để tổng hợp./.

Hoàng Linh​    


VIDEO