Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 75/2012/NĐ-CP

14/05/2020

Ngày 14/5, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp với các đơn vị liên quan tiếp tục lấy ý kiến về sửa đổi Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (Nghị định 75). Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Tư Pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và một số đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về việc giao Tổng Thanh tra chủ trì phối hợp với Bộ Tư Pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan trao đổi, làm rõ ý kiến khác nhau, thống nhất hướng giải quyết về quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong doanh nghiệp nhà nước.

Góp ý kiến với Dự thảo Nghị định, đại diện các cơ quan tham dự cuộc họp đã thống nhất không quy định việc khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại hành chính, hành vi hành chính trong doanh nghiệp nhà nước, đồng thời chỉnh lý lại các điều, khoản có liên quan cho phù hợp. Chỉnh lý lại tên gọi và nội dung tại khoản 1,2,3,4 Điều 13 dự thảo. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thống nhất chỉnh lý tên và một số nội dung tại Điều 14 và chỉnh lý nội dung Điều 42 của Dự thảo Nghị định.

Phát biểu kết luận cuộc họp Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng thời, đề nghị Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ tiếp thu các ý kiến và hoàn chỉnh báo cáo góp ý về Dự thảo Nghị định trình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình xem xét quyết định.


VIDEO