Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra tháng 01/2021

18/01/2021

Ngày 18/1, tại Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng đã chủ trì họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thanh tra.

Căn cứ đề nghị của các thanh tra các bộ, ngành, địa phương, cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP, Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng TĐKT ngành Thanh tra. Theo đó, đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua ngành Thanh tra, Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các cá nhân; danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể Lao động Xuất sắc, Bằng khen cho tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị; Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC; trong công tác phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ về việc cho ý kiến đối với các cá nhân quy hoạch tham gia Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Hội đồng TĐKT cũng xem xét trình Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra cho cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của ngành Thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họpPhó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức cán bộ nhận cũng nhận được hồ sơ của thanh tra các địa phương đề nghị công nhận danh hiệu thi đua năm 2020 cho các cá nhân và tập thể. Vụ TCCB đề nghị Hội đồng thống nhất để Vụ TCCB tiếp tục rà soát, Thanh tra các địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đến khi đủ điều kiện sẽ xin ý kiến thường trực Hội đồng Tổng Thanh tra ra quyết định khen thưởng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị, các thành viên Hội đồng căn cứ danh sách đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP; căn cứ tiêu chí khen thưởng và các ý kiến đóng góp đã được thống nhất tại cuộc họp để lựa chọn các cá nhân, tập thể xuất sắc, đảm bảo khen thưởng đúng người, thực chất./.


VIDEO