Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp bàn về kết quả triển khai phần mềm thuộc gói thầu số 7

23/11/2017

Ngày 23/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả triển khai phần mềm thuộc gói thầu số 7 “Xây dựng phần mềm nội bộ, phần mềm nền và phần mềm bảo mật ứng dụng” của dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”. Tham dự có các thành viên BQL dự án, đại diện một số cục, cụ, đơn vị TTCP và Thanh tra một số bộ, ngành, địa phương.

Báo cáo kết quả triển khai phần mềm thuộc gói thầu số 7 cho thấy, khi phần mềm này được đưa vào sử dụng, mỗi nội dung KN, TC, phản ánh, kiến nghị của công dân, cơ quan, tổ chức được tiếp nhận sẽ được tạo thành hồ sơ vụ việc điện tử duy nhất trong phạm vi toàn quốc; qua đó khử được đơn thư trùng lặp; thống nhất được cách xử lý đơn thư… góp phần minh bạch quy trình, kết quả giải quyết đơn thư KN, TC, cho phép công dân tổ chức tra cứu, giám sát tình trạng giải quyết đơn thư KNTC của các cơ quan Nhà nước.
Năm 2014, nhà thầu xây dựng đã bàn giao nghiệm thu một số hạng mục như phần mềm bản quyền hệ thống, phần mềm nội bộ; năm 2015 tiếp tục bàn giao, nghiệm thu một số phân hệ. Đến nay, các phân hệ nghiệp vụ cơ bản đáp ứng các yêu cầu của người dùng tại đơn vị sử dụng. Theo báo cáo của Nhà thầu, qua đánh giá sơ bộ, hiệu năng, an toàn bảo mật của phần mềm không có các lỗ hổng bảo mật mức cao và mức trung bình; hiệu năng đáp ứng tốt cho 5.000 users theo yêu cầu.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thí điểm triển khai cho biết, phần mềm đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đại diện tỉnh Cần Thơ chia sẻ: TP Cần Thơ đã phối hợp triển khai sử dụng phần mềm đến 19 sở và 9 quận/ huyện trong TP. Đến nay, phần mềm đã ổn định, tuy nhiên đường truyền còn chậm, gây khó khăn cho truy cập thông tin. Còn đại diện tỉnh Bắc Giang cho biết: Tỉnh đang thí điểm sử dụng phần mềm tại 4 đơn vị. Bước đầu cho thấy, phần mềm cơ bản đáp ứng được yêu cầu của địa phương.  Phần mềm rất hữu ích, thiết thực, nhưng mới thí điểm trong phạm vi hẹp. Mong muốn triển khai thí điểm rộng hơn trong toàn tỉnh.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn nhấn mạnh, việc triển khai phần mềm là quan trọng, được sự quan tâm của rất nhiều đơn vị từ Quốc hội đến Chính phủ và các địa phương. Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, việc triển khai các phần việc trong 3 phần mềm (kỹ thuật; quản lý khai thác và bảo mật) phải được tập trung triển khai từ nay đến cuối tháng 12/2017 và trong tháng 01/2018 phải hoàn chỉnh. Đặc biệt, liên quan đến sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu cũ và mới, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh, phải chạy song song 2 phần mềm, chứ không chuyển đổi dữ liệu của phần mềm cũ sang phần mềm mới. Đối với vụ việc đang xử lý, yêu cầu đơn vị cập nhật toàn bộ cái mới; còn với vụ việc phức tạp, kéo dài thì ở địa phương nào địa phương đó tổng hợp. Phó Tổng thanh tra giao Trung tâm Thông tin của TTCP phối hợp với nhà thầu phát hành sổ tay hướng dẫn sử dụng phần mềm mới; phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn về nguồn kinh phí để triển khai tập huấn, cũng như sử dụng sau này. Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm trước khi áp dụng toàn quốc./.


VIDEO