Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội thảo khoa học cơ sở quy định về giải quyết phản ánh, kiến nghị

04/12/2020

Ngày 04/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo “Cơ sở quy định về giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức”. Hội thảo do T.S Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì. Tham dự hội thảo có đại diện Lãnh đạo thanh tra một số bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh nhấn mạnh, quy định của pháp luật về giải quyết phản ánh, kiến nghị (PAKN) và bảo vệ người PAKN về tham nhung, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức còn rất thiếu, tản mạn, chưa thống nhất, chưa đầy đủ để có thể tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho bộ, ngành, địa phương và người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình tương tác và thực thi công vụ. 

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiện hết sức lúng túng trong quá trình giải quyết PAKN; các cơ quan tổ chức, cá nhân hết sức bị động khi thực hiện việc theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. Việc bảo vệ người PAKN về hành vi tham nhũng, tiêu cực nhìn chung chưa được thực hiện, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của người phản ánh, kiến nghị. Theo đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đề nghị các đại biểu tập trung đóng góp vào những vấn đề liên quan tới tính pháp lý cũng như thực tiễn có liên quan đến thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết kiến nghị, phản ánh và bảo vệ người kiến nghị, phản ánh, cung cấp thông tin về hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức.

Tại hội thảo, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Nguyễn Quốc Văn cho biết, hiện nay các quy định về PAKN nằm rải rác trong một số văn bản như Luật Tiếp công dân năm 2013, Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định tiếp công dân và Thông tư 07/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, PAKN, các quy định này chủ dừng lại ở khâu tiếp nhận, xử lý đơn PAKN, chưa có quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết phía sau cho đơn PAKN.
Mặt khác, do thiếu quy định về thẩm quyền, trình tự thỉ tục để giải quyết PAKN, nhiều cơ quan và cán bộ, công chức đã bỏ qua hoặc đã linh hoạt vận dụng các quy định về giải quyết khiếu nại, tố caó để giải quyết PAKN.

Do không có cơ sở pháp lý vững chắc nên không thể xác định trách nhiệm của các chủ thể nhà nước có liên quan; không thể thúc ép việc giải quyết; đa số đơn PAKN chưa được giải quyết hoặc không được giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

Bên cạnh đó, quan điểm của các địa phương không thống nhất, đa số cho rằng cần phải ban hành văn bản quy định cụ thể để giải quyết PAKN; một số cho rằng không cần ban hành quy định riêng vì sẽ có thêm nhiều trình tự, thủ tục phải thực hiện.

Hiện nay, cũng chưa có quy định riêng về bảo vệ người PAKN, cung cấp thông tin về hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức nhưng đã có quy định liên quan như Luật Tố cáo có quy định về bảo vệ người tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị 27-CT/TƯ ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối công tác bảo về người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Do đó, theo ông Nguyễn Quốc Văn trước mắt không thể ban hành văn bản của Nhà nước quy định riêng về bảo vệ người phản ánh về hành vi tham nhũng vì sẽ trái với quy định của Luật PCTN năm 2018 (đã yêu cầu áp dụng như bảo vệ người tố cáo). Đồng thời qua khảo sát thực tiễn cho thấy, các địa phương gần như không có thống kê riêng về PAKN, đặc biệt là PAKN về tham nhũng. Một số địa phương có thống kê thì PAKN về tham nhũng, tiêu cực chiếm tỷ lệ ít so với các nội dung PAKN khác (chỉ dưới 10%).

Quan điểm của hầu hết các địa phương là không cần thiết phải ban hành thêm quy định về bảo vệ người PAKN mà chỉ cần áp dụng tương tự các quy định về bảo vệ người tố cáo hiện hành; việc ban hành thêm quy định mới sẽ là máy móc và thêm rắc rối trong triển khai, không đem lại hiệu quả.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề pháp lý và thực tiễn có liên quan đến thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết kiến nghị, phản ánh và bảo vệ người kiến nghị, phản ánh, cung cấp thông tin về hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức. Đặc biệt là, tập trung vào các phương án đề xuất như ban hành Nghị định chuyên biệt của Chính phủ quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết PAKN.


VIDEO