Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Luật Tiếp công dân và Nghị định 64/2014/NĐ-CP và dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW

19/09/2014

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Phó Ban Nội chính Trung Ương Phan Đình Trạc và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tiếp công dân đã được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014); Nghị định 64/2014/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân và dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Thanh tra Chính phủ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, về công tác giải quyết KNTC và Tiếp công dân cũng như việc chỉ ra những nguyên nhân của tồn tại và hạn chế trong công tác này


Tiếp theo chương trình Hội nghị đồng chí Phó Tổng TTCP Lê Thị Thủy đã trình bày báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2014; tình hình triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Về tình hình Khiếu nại, tố cáo năm 2014 đã có xu hướng giảm so với năm 2013; số lượt công dân đến cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo tuy có giảm nhưng các đoàn khiếu kiện đông người có sự tổ chức chặt chẽ, tính chất bức xúc, manh động lại gia tăng; cá biệt có một số đối tượng lợi dụng để xúi giục, kích động, lôi kéo công dân khiếu nại đông người và có hành vi quá khích, gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự; phần lớn các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp là những vụ việc phát sinh từ những năm trước, chưa được giải quyết dứt điểm; nhiều trường hợp đã được các cấp giải quyết đúng pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài; một số lĩnh vực có tính chất phức tạp, bức xúc bao gồm: bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tố cáo cán bộ có biểu hiện tham nhũng, làm trái quy định của nhà nước v.v.

Về công tác tiếp công dân: Năm 2014 về cơ bản đã giảm về số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tiếp dân đạt kết quả tốt hơn. Tuy nhiên một số địa phươg chưa thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ, chưa gắn việc tiếp công dân với giải thích pháp luật để dân hiểu và chấm dứt khiếu kiện v.v.

Kết quả triển khai chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Luật tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Tổng TTCP đã ra quyết định thành lập Ban Tiếp công dân Trung ương; cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện được 02 kỳ tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương (tháng 7 và 8/2014); chỉ đạo Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, tỉnh, thành phố thành lập Ban Tiếp công dân; tuy nhiên một số địa phương còn chậm trong việc thành lập Ban Tiếp công dân.


Tại Hội nghị, Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh cũng đã trình bày Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP. Trong đó có các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng như: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về KNTC với việc tăng cường các biện pháp và hình thức chế tài xử lý đối với các trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, các trường hợp tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc đông người, vượt cấp; xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đó Thanh tra Chính phủ hoàn thiện các biểu mẫu và xây dựng cơ sở dữ liệu chung về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm chuẩn hoá, cung cấp thông tin liên thông nhằm nâng cao chất lượng thông tin báo cáo, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc v.v.


Tiếp theo chương trình Hội nghị, Đại diện Lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Bộ ngành Trung ương như: Tây Ninh, Kiên Giang, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham gia phát biểu và nêu lên một số đề xuất, giải pháp. Kết thúc Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, đề nghị các cấp các ngành tập trung làm tốt công tác giải quyết KNTC, bảo đảm căn bản quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó Phó Thủ tướng cũng đã nêu lên một số mặt còn hạn chế của công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành và địa phương để gây ra tình trạng người dân bức xúc khiếu kiện kéo dài và vượt cấp. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự chia sẻ với những nỗ lực, khó khăn và áp lực lớn mà các cán bộ làm công việc tiếp dân, giải quyết KNTC phải đối diện hàng ngày. 

 

                                                                            Đào Phượng   


VIDEO