Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 ngành Thanh tra

07/07/2022

Ngày 7/7, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, hiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra. Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Uỷ viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm, Bùi Ngọc Lam, Lê Sỹ Bảy; Chánh Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan TTCP.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của TTCP cho thấy, thời gian qua, toàn ngành đã triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), 6 tháng đầu năm, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp có 158.824 lượt người, với tổng số người được tiếp là 171.781 người về 126.145 vụ việc, có 1.417 đoàn đông người.

Đối với công tác PCTN, 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã triển khai nhiều nhiệm vụ theo Luật PCTN 2018, nhất là các nhiệm vụ theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo, kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương PCTN, tiêu cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng đề nghị, ngành Thanh tra cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2022, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể, như: Tiếp tục bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2022, yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế để tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao; xây dựng Định hướng, kế hoạch thanh tra 2023 có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy chính quyền các cấp. Tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là về tiền, tài sản, đất đai và xử lý cán bộ vi phạm.

Tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết KNTC trong bối cảnh trạng thái tình hình mới khi KNTC gia tăng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác PCTN theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN tiêu cực và Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng thể chế và xây dựng Ngành mà trọng tâm là tiếp thu hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 tháng 10 tới đây; Tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa thanh tra với các bộ ban ngành địa phương, giữa thanh tra với các cơ quan trong khối nội chính. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và toàn xã hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, tiêu cực.


VIDEO