Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành

17/10/2017

Ngày 17/10, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và một số văn bản pháp luật mới ban hành tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TTCP. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh cho biết, thời gian qua, TTCP đã định kỳ tổ chức học tập, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành. Đây là việc làm cần thiết để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan TTCP hiểu rõ luật pháp trong thực thi công vụ.

Hội nghị đã nghe, ông Đinh Văn Minh - Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra giới thiệu về Thông tư 02/2016 sửa đổi Thông tư 07/2013 do TTCP ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Thông tư 02/2016 sửa đổi Thông tư 07/2013 quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính là văn bản có vai trò quan trọng đối với cơ quan TTCP. Theo đó cần đặc biệt chú ý tới thẩm quyền của TTCP được làm những gì, và những gì không được làm để không xảy ra những hậu quả pháp lý đáng tiếc, rất khó khắc phục.

Tại hội nghị này, ông Nguyễn Quốc Văn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP đã phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có 9 chương 78 điều, là văn bản tác động trực tiếp tới  mỗi cán bộ công chức, viên chức, thanh tra viên.

PV

 

VIDEO