Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ 12

25/04/2023

Ngày 25/4, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 12 (mở rộng). Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị. Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023 của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ; đồng chí Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của  Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghe một số tham luận của đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thanh tra Chính phủ về công tác lãnh đạo các cấp ủy đảng gắn với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó rút ra bài học thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ghi nhận những kết quả đạt được và chia sẻ cùng những khó khăn của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, trong thời gian tới Đảng bộ thanh tra Chính phủ tích cực tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023" do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức; cũng như các hoạt động nhằm đẩy mạnh học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong Ngành; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát đồng thời phát huy quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện cho các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, Quý I/2023, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy cấp trên, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã lãnh đạo toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Đoàn Hồng Phong, yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần quan tâm hơn nữa tới sinh hoạt chuyên đề về vấn đề chuyên môn, đó là nền tảng rất cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác thanh tra đảm bảo công tâm, khách quan và đúng pháp luật.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Riêng công tác thanh tra đến tháng 6/2023 cần đánh giá, rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch để đảm bảo chất lượng và tiến độ các cuộc thanh tra, tập trung đẩy nhanh tiến độ ban hành các kết luận thanh tra.


VIDEO