Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

CV Số 116/TTCP-C.IV

17/01/2012

Về việc Báo cáo tình hình vi phạm quy định về tặng quà, nhận quà trong dịp tết Nguyên Đán 2012​

Biểu mẫu báo cáo ( kèm theo Công văn số 116/TTCP-C.IV ngày 17 tháng 1 năm 2012 của TTCP)
 
Tải file đính kèm tại đây: 
 
 
 
                     
 
 
 
 

Tài liệu đính kèm:


VIDEO