Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục I tổng kết công tác năm 2021

10/12/2021

Ngày 10/12/2021, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực I (Cục I) đã tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covit-19 nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Cục I đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2021. Cụ thể:

Về công tác thanh tra, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2021 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Cục cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm. Đến nay đã kết thúc thanh tra trực tiếp, đang dự thảo kết luận 02cuộc và chuẩn bị triển khai 01 cuộc; tiếp tục hoàn thiện 07 kết luận thanh tra các năm trước chuyển qua và đã công bố công khai 05 kết luận   Đối với những cuộc thanh tra từ năm 2018-2019 chuyển sang: đã thông báo Kết luận thanh tra 04 cuộc; hoàn thiện dự thảo kết luận 02 cuộc trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện dự thảo kết luận 01 cuộc thanh tra đột xuất và một số nhiệm vụ đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao. Nhìn chung, các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, kết thúc thanh tra trực tiếp đúng hạn, đúng quy trình.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã hoàn thành 06/14 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao; đang hoàn thiện báo cáo 08 vụ việc; lập tổ công tác nắm tình hình 04 vụ việc; tăng cường phối hợp với Ban tiếp công dân TW nắm chắc tình hình KNTC địa bàn phụ trách, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhìn chung, năm 2021, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ; tập trung lực lượng thực hiện 100% các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm theo Kế hoạch cũng như những cuộc đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao; việc phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Cục có nhiều chuyển biến tích cực, rõ ràng hơn; đảm bảo kịp thời, chủ động và quán xuyến với công việc. Cục I đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cục I đạt được trong năm 2021. Dù trong năm dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng với sự sự điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo Cục I cùng với sự quyết tâm rất cao của cán bộ công chức của Cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là 2 lĩnh vực nổi trội của Cục I là công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác  cải cách hành chính, xây dựng thể chế, đào tạo, bồ dưỡng, bổ nhiệm cán bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế và yêu cầu Cục I cần khắc phục trong thời gian tới như chất lượng tham mưu một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn thấp; công tác phối hợp với các cục, vụ, đơn vị còn chưa chủ động...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh, cần phát huy việc tổ chức các cuộc thanh tra đảm bảo thời gian và chất lượng; với các cuộc thanh tra lớn với nội dung phức tạp và ở những địa bàn lớn, phức tạp cần quan tâm ngay từ khâu bố trí cán bộ có chuyên môn tốt, có bản lĩnh vững vàng.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Cục I tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng giao đảm bảo thời gian và chất lượng; tiếp tục thực hiện các vụ việc được Tổng TTCP giao; tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tăng cường phối hợp với các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Trên cơ sở kết quả công tác, Cục đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 theo đúng quy định của TTCP./.

 

 


VIDEO