Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục I sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

08/08/2016

Ngày 8/8, Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra khu vực I (Cục I), sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng chủ trì, toàn thể cán bộ, công chức của Cục dự hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Cục I cho thấy, Cục đã triển khai 2/3 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2016. Cụ thể, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản tại Lào Cai và thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN. Đối với 06 cuộc thanh tra năm 2015, đã ban hành và công khai kết luận 02 cuộc, 04 cuộc còn lại đang hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Cục đã tiếp nhận va xử lý 77 vụ việc (cả một số vụ việc năm 2015 chuyển sang) trong đó đã xác mình xong 19/19 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, đã kết luận báo cáo Thủ tướng 10 vụ việc. Thủ tướng đã có ý kiến đồng ý và chỉ đạo với 07 vụ việc, 03 vụ việc chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. 02 vụ việc Cục đã dự thảo Kết luận gửi địa phương tham gia ý kiến. 01 vụ việc đã ban hành văn bản trả lời ĐBQH Dương Trung Quốc; Đại biểu Quốc hội chuyển đến 11 vụ việc, đã xử lý xong 05 vụ việc, đang rà soát hồ sơ đề xuất phương án 06 vụ việc; Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao 47 vụ việc, đã xử lý xong 19 vụ việc, đang xử lý 27 vụ việc.

Kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH- TTCP và 2100/KH-TTCP: Cục đã giải quyết 146/146 vụ việc theo Kế hoạch 1130 và giải quyết 150/191 vụ việc theo Kế hoạch 2100, hiện nay còn 41 vụ việc các địa phương đang xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

IMG_4370.JPG

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng Cục I ghi nhận các ý kiến góp ý của đại biểu và yêu cầu, toàn thể cán bộ, công chức của Cục phát huy tinh thần theo 8 chữ Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu tặng Cục  đó là “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Đối với các cuộc thanh tra, Cục chú ý thực hiện theo đúng yêu cầu và chỉ đạo của Lãn đạo Thanh tra Chính phủ, không coi nặng con số sai phạm, chủ yếu phát hiện sai phạm trong cơ chế, chính sách để đưa ra các kiến nghị, đề xuất trúng với yêu cầu thực tiễn hiện nay, giúp cho việc sửa đổi cơ chế, chính sách phù hợp. Các cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ Trưởng, phó Đoàn thanh tra cần nêu trách nhiệm trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động Đoàn thanh tra, chất lượng thành viên đoàn thanh tra cần được trú trọng.

Đối với một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Cục trưởng chỉ đạo, các phòng nghiệp vụ chú trọng  công tác bàn giao hồ sơ Đoàn thanh tra chánh việc thất lạc hồ sơ; một số báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đạt yêu cầu đặt ra cần được cải thiện trong thời gian tới; từng cán bộ, công chức của Cục tăng cường hơn nữa tính tự giác, chủ động học hỏi, nâng cao trình độ, nghiêp vụ và kinh nghiệm trong thực tiễn công việc, nêu cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật của cơ quan. Một số nội dung lãnh đạo Thanh tra Chính phủ nhắc nhở như chậm báo cáo, chậm tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo; chất lượng báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao… Cục cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Liên quan tới công tác đào tạo, bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ trẻ, đồng chí Nguyễn Đức Hải khẳng định, lãnh đạo Cục sẽ bố trí hợp lý cán bộ khi tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ học hỏi kinh nghiệm./.

                                             Thanh Loan


VIDEO