Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục 1 tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

12/12/2016

Thực hiện kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về kiểm điểm, đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2016 và kế hoạch của Đảng ủy TTCP về phân loại, đánh giá đảng viên năm 2016, ngày 12/12/2016, Cục 1, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 cho thấy, Cục 1 đã nghiêm túc chấp hành tốt và triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng; Kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ trên tất cả các mặt công tác như:  Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kịp thời đôn đốc thanh tra các tỉnh, thành phố trong khu vực xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2016 trình UBND tỉnh phê duyệt đúng thời gian; chủ động nắm chắc diễn biến tỉnh hình khiếu nại, tố cáo của các địa phương để tham mưu kịp thời, đề xuất lãnh đạo TTCP lập các tổ công tác, đoàn thanh tra hoặc ban hành các văn bản chỉ đạo góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn trọng điểm trong khu vực phụ trách, hạn chế công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp lên các cơ quan TW.  

Đối với công tác thanh tra, năm 2016, Cục đã thực hiện xong 8 cuộc thanh tra, đạt 100% theo kế hoạch và đột xuất; các cuộc thanh tra được thực hiện đúng nội dung, thời gian theo kế hoạch, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về thanh tra; qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế với số tiền trên 826 tỷ đồng, xử lý trên 4000 m2 đất, thu hồi 200 tỷ đồng sai phạm   Công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên; đã tham mưu đề xuất hoặc thành lập các đoàn thanh tra, tổ công tác thực hiện việc kiểm tra, rà soát 122 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội, các cơ quan TW và Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao; đôn đốc các địa phương chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP; thành lập 3 tổ công tác để phối hợp với các địa phương tập trung giải quyết các vụ việc; đã giải quyết được 177/191 vụ việc, đạt 93%.   Công tác tiếp công dân, đã xử lý có hiệu quả các tình hướng, vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người tập trung về cơ quan; chuẩn bị nội dung, đề xuất biện pháp xử lý phục vụ tốt các kỳ tiếp dân của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo xử lý các vụ việc sau tiếp dân định kỳ của lãnh đạo.   Công tác xây dựng nội bộ, xây dựng thể chế được lãnh đạo Cục thường xuyên quan tâm đã đạt kết quả tốt trên tất cả các mặt công tác.   

IMG_3731.JPG

  Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh phát biểu chỉ đạo     

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác năm 2016 của Cục như: Cơ bản hoàn thành 8 cuộc thanh tra với chất lượng được nâng lên cả quy mô, chất lượng và hiệu quả; tập trung giải quyết tốt KNTC; quản lý Nhà nước trên các mặt có nhiều tiến bộ từ hướng dẫn, đôn đốc và cùng địa phương giải quyết những vụ việc phức tạp; công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục bám sát và thực hiện nghiêm túc các y kiến chỉ đạo của Ban Cán sự và Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như: Vẫn còn có cán bộ, công chức chưa ý thức, trách nhiệm trong công tác; chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra xác minh còn hạn chế; chất lượng báo cáo, công tác điều hành của Trưởng đoàn thanh tra còn nhiều hạn chế; tiến độ, phương pháp thanh tra, bản lĩnh của cán bộ thanh tra chưa cao; công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục chưa quyết liệt, khoa học…Trên cơ sở những kết quả và hạn chế, Phó Tổng Thanh tra  Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cũng đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch năm 2017 của Cục 1.   Hội nghị đã tiến hành đánh giá, phân loại tập thể, công chức, viên chức theo đúng quy định.    IMG_3723.JPG

 Đ/c Nguyễn Đức Hải, Đảng ủy viên Đảng ủy TTCP, Bí thư chi bộ Cục 1 chủ trì tổng kết công tác Đảng   

Cùng ngày, chi bộ Cục 1 cũng tiến hành tổng kết công tác Đảng năm 2016, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên của Cục theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.                                                                                                                                                                                

Đăng Khoa  


VIDEO