Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công khai kết luận thanh tra tại tỉnh Thái Nguyên

17/07/2021

Ngày 16/7, tại UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì việc công bố công khai kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải, cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, giám đốc các sở ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị có liên quan

Tại Hội nghị, Thanh tra Chính Phủ đã công bố Kết luận thanh tra số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản, giai đoạn từ ngày 1/1/2010 đến ngày 31/12/2018 theo Luật Thanh tra. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện khá tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai; công tác quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản được quan tâm. Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn đã đi vào nề nếp và tuân thủ các quy định của pháp luật...

Kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Thái Nguyên và kiến nghị tỉnh cần quan tâm chỉ đạo thu hồi một số dự án chậm tiến độ, đóng cửa các điểm mỏ đã hết hạn khai thác; quan tâm triển khai thu tiền thuế nợ đọng từ hoạt động khai thác mỏ trên địa bàn; chỉ đạo rà soát các khoản thu thuế bảo vệ môi trường…

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đều bày tỏ sự đồng thuận, nhất trí cao với nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ. Khẳng định, những nội dung Thanh tra Chính phủ kiến nghị sẽ được tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định và hiệu quả.

 


VIDEO