Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công khai Kết luận thanh tra tại tỉnh Hòa Bình

05/03/2021

Ngày 3/03/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Hòa Bình, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công khai Kết luận thanh tra số 2098/KL-TTCP, về công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường và việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại tỉnh Hòa Bình. Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh cùng đại diện lãnh đạo một số huyện, thị và sở, ngành có liên quan tham dự

Thay mặt Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố công khai Kết luận thanh tra số 2098/KL-TTCP ngày 02/12/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường và việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại tỉnh Hòa Bình; công khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Thay mặt tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực được thanh tra và lãnh đạo tỉnh đã tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thanh tra Chính phủ.


VIDEO