Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Hậu Giang

27/02/2017

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 27/02, tại trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra. Dự buổi công bố quyết định có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, các thành viên Đoàn thanh tra, Tổ Giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra; đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang cùng đại diện các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan.

Theo Quyết định số 366/QĐ-TTCP ngày 23/02/2017, Thanh tra Chỉnh phủ tiến hành thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2016. Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn thanh tra có 7 thành viên, do ông Vũ Huy Tác, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Cũng tại quyết định 366/QĐ-TTCP, Tổng Thanh tra Chính phủ giao Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra có trách nhiệm giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra và Quy trình giám sát hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, giao Cục trưởng Cục III có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

images1835910_Congbo2.jpg
Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị Đoàn thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, tuân thủ kỷ luật thông tin và phát ngôn trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang phải phối hợp tốt với Đoàn Thanh tra, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra để thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra nhằm đánh giá đúng hiện trạng việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đoàn Thanh tra phải bảo đảm tiến độ và chất lượng thanh tra để làm rõ các điển hình cũng như những bất cập, kiến nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này./.

                                                   PV


VIDEO