Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

08/10/2021

Ngày 08/10/2021, tại trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì công bố Quyết định số 512/QĐ-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty Cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 2613/VPCP-V.I ngày 10/09/2021 của Văn phòng Chính phủ. Cùng dự có thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Bộ.

Theo đó, Đoàn thanh tra gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Hữu Nhường, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra là giai đoạn chuyển sang Công ty cổ phần cho đến tháng 6/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng công bố Quyết định số 517/QĐ-TTCP ngày 06/10/2021 về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 512/QĐ-TTCP. Theo đó, thành lập Tổ giám sát do ông Ngô Đức Vượng, Thanh tra viên cao cấp, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cho biết đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Đoàn thanh tra phù hợp trong điều kiện tình hình mới, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công việc; cung cấp tài liệu, hồ sơ và báo cáo giải trình khi Đoàn thanh tra yêu cầu; cử một đầu mối giúp cho Đoàn thanh tra liên hệ, trao đổi, sắp xếp kế hoạch cho phù hợp; cử cán bộ, công chức nắm được công việc để phối hợp cung cấp tài liệu hồ sơ kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, làm đầu mối liên hệ, phối hợp với các địa phương khi cần thiết.

Đối với Đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế của Đoàn thanh tra;đặc biệt chấp hành nghiêm quy chế bảo mật, phát ngôn trong quá trình thanh tra; đưa ra phương pháp làm việc phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo thực tiễn.

 

 


VIDEO