Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra Dự án nhà máy xi măng Quang Sơn

02/11/2022

Ngày 2/11, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra toàn diện quá trình đề xuất, triển khai thực hiện Dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Quyết định số 416/QĐ-TTCP  ngày 26/10/2022 của Tổng TTCP sẽ tiến hành toàn diện quá trình đề xuất, triển khai thực hiện Dự án Nhà máy xi  măng Quang Sơn và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời hạn thanh tra là  45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không tính ngày nghỉ theo quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Lê Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Cục I) làm Trưởng đoàn.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, đại diện Bộ Công thương, UBND tỉnh Thái Nguyên, Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn đã tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra, cam kết chấp hành đúng yêu cầu của đoàn thanh tra về báo cáo, tiến độ cung cấp số liệu, cũng như phân công các đầu mối cụ thể trong suốt quá trình thanh tra và phối hợp chặt chẽ để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, đây là cuộc thanh tra đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị phối hợp tốt với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ để thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  


VIDEO