Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

15/03/2021

Ngày 15/03/2021, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì công bố Quyết định số 55/QĐ-TTCP ngày 02/03/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, TP Hà Nội và TP Hải Phòng.

Theo Quyết định, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở tại các tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, TP Hà Nội và TP Hải Phòng; thời gian tiến hành thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm 17 thành viên do ông Phí Ngọc Tuyển, Phó Cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu các thành viên của Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc với các địa phương, đơn vị phải thực hiện tốt quy  tắc ứng xử; dân chủ, công khai, minh bạch, rõ ràng; lịch làm việc, nội dung làm việc cụ thể; thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định của pháp luật về thanh tra; trong quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, đơn vị, cá nhân và phải bảo quản tài liệu theo chế độ mật, thực hiện đúng quy chế phát ngôn đoàn thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc tại địa phương, đơn vị để có kết quả thanh tra khách quan, phản ánh đúng bản chất sự việc.

 


VIDEO