Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định lập Đoàn công tác số 1 của Thanh tra Chính phủ

05/01/2022

Ngày 05/01/2022, tại Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì công bố Quyết định số 698/QĐ-TTCP ngày 28/12/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thành lập Đoàn công tác số 1 của Thanh tra Chính phủ để kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP ngày 16/05/2017 và Kết luận thanh tra số 1468/KL-TTCP ngày 04/09/2018 của Thanh tra Chính phủ tại Thành phố Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của TP Hà Nội.

Theo đó, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP ngày 16/05/2017 của Thanh tra Chính phủ (về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý sử dụng quỹ đất, quỹ nhà ở để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo Quyết định số 123/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của UBND TP Hà Nội giai đoạn 2002-2014) và Kết luận thanh tra số 1468/KL-TTCP ngày 04/09/2018 của Thanh tra Chính phủ (về một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay; việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hà Nội giai đoạn 2003-2016) theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ, để xử lý những khó khăn, vướng mắc, gây lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước, doanh nghiệp, nhất là nguồn lực đất đai, tài nguyên báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ. Đoàn công tác gồm 9 thành viên do ông Lê Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn; thời gian kiểm tra là 20 ngày làm việc thực tế.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh, những nội dung kết luận, kiến nghị trong Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý thì UBND TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan bắt buộc phải thực hiện, tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ phát sinh những khó khăn, vướng mắc cả chủ quan lẫn khách quan, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra, xem xét những khó khăn, vướng mắc để báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 127/NQ-CP. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung báo cáo theo đề cương, phối hợp tốt với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất, trong thời gian ngắn nhất và yêu cầu các thành viên của Đoàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thanh tra cũng như phòng chống dịch Covid- 19 trong điều kiện hiện nay.

     


VIDEO