Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ

25/10/2021

Ngày 25/10/2021, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với ông Diêm Đăng Việt, Thanh tra viên chính Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa- xã hội (Vụ III), Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ công bố và trao quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chúc mừng ông Diêm Đăng Việt được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới và khẳng định, đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm nặng nề đối với cá nhân ông Diêm Đăng Việt cũng như niềm vui chung của cơ quan, đơn vị  trong công tác cán bộ. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tin rằng, ở đơn vị mới, cương vị mới được bổ nhiệm, ông Việt sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục những hạn chế, khó khăn cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao; xây dựng ngành Thanh tra ngày càng vững mạnh, kỷ cương, liêm chính, công minh, tuân thủ pháp luật; đồng thời, tiếp tục trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức cách mạng cùng lãnh đạo đơn vị mình xây dựng mối quan hệ đoàn kết và quy tụ để đưa tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó vụ trưởng Vụ III


VIDEO