Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch

31/10/2022

Ngày 28/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì công bố Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch. Đồng chí Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đại diện Lãnh đạo UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Cần Thơ, đại diện Lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng dự công bố kết luận.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, thực hiện theo quy định, Thanh tra Chính phủ tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch. Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm yêu cầu, sau khi công bố Kết luận thanh tra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các tỉnh, thành phố liên quan nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra. Việc thực hiện công bố công khai kết luận là một trong những cách thức để bàn phương hướng thực hiện kết luận để đạt hiệu quả tốt nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung vướng mắc, Vụ Giám sát, Thẩm định, Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

 


VIDEO