Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Chi bộ Tạp chí Thanh tra tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

16/07/2020

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, ngày 15/7, Chi bộ Tạp chí Thanh tra tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng Hoàng Thái Dương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Tạp chí Thanh tra đã hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản do Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 quyết nghị, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công tác phát triển đảng đạt 100% kế hoạch; Chi ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị và các đảng viên đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo chất lượng, phục vụ kịp thời sự điều hành của Đảng ủy TTCP và lãnh đạo TTCP.
 
Hàng năm, Ban chi ủy Chi bộ xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên trong Chi bộ; chỉ đạo các đồng chí ủy viên Ban chi ủy được phân công phụ trách từng mảng công việc để chỉ đạo, hướng dẫn việc tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, nhất là giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII. Đặc biệt, công tác xây dựng đảng luôn được quan tâm chú trọng và tăng cường, thực hiện tốt quy chế, chương trình làm việc toàn khóa và hàng năm của cấp ủy. Quan tâm đến công tác bồi dưỡng tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Xây dựng tập thể Tạp chí luôn đoàn kết, thực hiện tốt quy chế tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành đơn vị. Xây dựng tập thể Chi bộ luôn vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Đạt được những kết quả đó là do được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và của Ban lãnh đạo Tạp chí, cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban chi ủy Chi bộ, đồng thời do có sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo, cấp ủy và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nên mọi hoạt động công tác đều đạt kết quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ Tạp chí Thanh tra đề ra mục tiêu xuyên suốt phấn đấu thực hiện đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng, xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng TTCP giao. Phấn đấu 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đánh giá cao với Bản dự thảo báo cáo, báo cáo đã đánh giá sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Mặc dù, còn một số hạn chế, do nhiều mặt tác động khách quan và chủ quan, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP khẳng định Chi bộ Tạp chí Thanh tra nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực và đạt những bước phát triển mới, nhất là trong những năm gần đây, Chi bộ luôn phát huy được những thuận lợi, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.

Về chấp hành ý thực tổ chức kỷ luật Đảng và công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Tạp chí Thanh tra đã quán triệt nghiêm túc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên. Có thể nói, thời gian qua Chi bộ đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được thách thức khá toàn diện, tạo thế và lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. Những thành tích mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thành công, phát triển của Đảng bộ TTCP.
 

Với tinh thần nghiêm túc và thực hiện các thủ tục đúng Quy định, Đại hội Chi bộ Tạp chí Thanh tra đã bỏ phiếu bầu 02 đồng chí tham gia Ban Chi ủy, đồng chí Ngô Thị Tính, Trưởng phòng Trị sự là Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Oanh, Phó Trưởng phòng Phóng viên và Biên tập là Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025./.


VIDEO