Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bổ nhiệm lại Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy

10/12/2015

Ngày 07/12/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 2190/QĐ-TTg bổ nhiệm lại bà Lê Thị Thủy giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Bà Lê Thị Thủy, 51 tuổi, hiện là nữ Phó Tổng Thanh tra duy nhất của Thanh tra Chính phủ, được Tổng Thanh tra Chính phủ phân công trực tiếp chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 18 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên; chỉ đạo công tác báo chí, tuyên truyền của ngành Thanh tra; công tác kế hoạch, tài chính, tổng hợp, công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng…Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương và Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2015-2020.
Cũng trong nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ từ 2010 đến 2013, bà đã trực tiếp chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra của 20 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Đông - Tây Nam Bộ.
Trước khi được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (năm 2010), bà Lê Thị Thủy đã trải qua các vị trí công tác ở địa phương như Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; là Đại biểu Quốc hội Khóa IX.

VIDEO