Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2020

16/12/2020

Ngày 15/12, Báo Thanh tra đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng được sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) và sự phối hợp của các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP, Báo Thanh tra đã triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đối với công tác tuyên truyền xuất bản, Báo đảm bảo công tác xuất bản thường xuyên với 2 kỳ báo in/tuần, đồng thời duy trì hoạt động ổn định của Báo điện tử.

 

Hoạt động tuyên truyền trên báo in đã bám sát công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TTCP cũng như các chương trình, kế hoạch, công tác của TTCP, của ngành Thanh tra và các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước.

 

Báo cũng đã phản ánh về các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra; các sự kiện trong nước và quốc tế, đặc biệt về tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tình hình bão lũ tại miền Trung.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2020 hoạt động của Báo vẫn còn hạn chế, như: Cơ cấu tin bài giữa các vùng miền chưa đều, số lượng phát hành còn thấp, đội ngũ phóng viên Miền Trung, Miền Nam còn thiếu. Đặc biệt, do tác động của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động khai thác kinh tế báo chí trong năm bị giảm sút, cơ sở vật chất, trang thiết bị vẫn còn thiếu….

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TS Trần Đăng Vinh, quyền Vụ trưởng Phụ trách Báo đánh giá, năm 2020, Báo có nhiều hoạt động so với các năm trước, như tuyên truyền về tình hình, kết quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam... Công tác tuyên truyền của Báo đạt kết quả tốt cả về nội dung và hình thức.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, quyền Vụ trưởng Phụ trách Báo đề nghị tiếp tục quan tâm công tác xuất bản, tuyên truyền theo đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo. Trong đó đặc biệt lưu ý những quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Thực hiện hài hòa các nhiệm vụ tuyên truyền và khai thác kinh tế trên địa bàn được phân công.

Quan tâm tăng cường lực lượng phóng viên cho các địa bàn còn thiếu, nhất là khu vực Miền Trung Tây Nguyên, Miền Nam. Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp. Ông Vinh cũng nhấn mạnh, các phòng và viên chức, người lao động phải chủ động hơn, bám sát kế hoạch cụ thể, nỗ lực phấn đấu xây dựng Báo Thanh tra ngày càng phát triển.

 

Trên cơ sở kết quả công tác, Báo Thanh tra đã tiến hành phân loại công chức, viên chức, người lao động; bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 theo đúng quy định của TTCP.


VIDEO