Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Ban Tiếp Công dân Trung ương tổng kết công tác năm 2020

11/12/2020

Ngày 11/12, Ban Tiếp Công dân Trung ương đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Báo cáo cho thấy, trong năm qua, việc chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Ban đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể gắn với đề cao trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị. Trong đó ưu tiên cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và công tác cải cách hành chính trong năm 2020.

Do ảnh hưởng của dịch Covid, nên tình hình khiếu nại, tố cáo có giảm so với năm 2019 trên cả ba chỉ tiêu: Số lượt người, số vụ việc và số lượt đoàn đông người. Đồng thời, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tiếp tục được nâng lên, khẳng định được vai trò, trách nhiệm của Ban TCDTW trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong phạm vi cả nước.

Năm 2020, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 10.857 lượt công dân đến trình bày 2.583 vụ việc; có 347 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 12.295 đơn thư, đã xử lý 12.117 đơn; tiếp nhận 137 văn bản phúc đáp chuyển đơn của Thanh tra Chính phủ từ các bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban TCDTW đã tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phúc đáp 110 văn bản của các cơ quan trung ương và Đại biểu Quốc hội (trong đó có 8 đơn chuyển Ủy ban Kiểm tra TƯ) liên quan đến đơn thư của các công dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Ban TCDTW sẽ tiếp tục chú trọng tập trung đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các kỳ họp đầu tiên của TƯ Đảng và Quốc hội khóa mới; tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tại Trụ sở TCDTW.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư tại các địa phương; chủ động phối hợp với các cơ quan TƯ và địa phương nắm bắt tình hình khiếu kiện, nhất là các vụ việc đông người phức tạp có nguy cơ phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho rằng, trong năm qua, công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Ban TCDTW rất sâu sát, quyết liệt và toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó ưu tiên cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội; đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và công tác cải cách hành chính trong năm 2020.

Bên cạnh đó, tư tưởng, bản lĩnh chính trị của cán bộ, công chức, người lao động của Ban luôn vững vàng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên, hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua những khó khăn do đặc thù về nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh công tác chuyên môn thường xuyên, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh, Ban TCDTW có tập thể lãnh đạo Ban đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; luôn chỉ đạo sát sao, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong đơn vị; luôn kịp thời động viên, quan tâm đến đời sống, tâm tư, tình cảm của công chức và người lao động.

Đặc biệt, tập thể cán bộ, công chức Ban TCDTW luôn xác định rõ trách nhiệm, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tại Trụ sở, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của TƯ Đảng khóa XII và Quốc hội khóa XIV.

Trên cơ sở kết quả công tác, Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 theo đúng quy định của TTCP./.

 

 

 

 


VIDEO